اهداف

 
هدف اصلي
هدف اصلي عبارت است از نهادينه سازي و اجراي اصول و ضوابط مديريت بحران و پدافند غيرعامل جهت افزايش بازدارندگي، پايداري و تاب آوري؛ كاهش آسيب پذيري؛ تداوم فعاليتهاي ضروري و تسهيل مديريت بحران در صنعت آب و فاضلاب در برابر تهديدات طبيعي و انسان ساخت به منظور تامين و توزيع آب با كيفيت مطلوب بر اساس نيازهاي شرايط اضطراري و بر مبناي اولويت بندي و امكانات
 
هدف فرعی
• برنامه ريزي براي بكارگيري مفاهيم مديريت بحران و پدافند غيرعامل از طراحي تا بهره برداري
همسان سازي فرآيندهاي عملياتي مرتبط با مديريت بحران و پدافند غيرعامل در سطح شركت .
 • ظرفيت سازي و توسعه خواسته هاي مديريت بحران و پدافند غيرعامل در توليد خدمات و كالاهاي مورد نياز صنعت
 • آموزش و توسعه فرهنگ و دانش پدافند مديريت بحران و غيرعامل در سطح شركت آبفا
 • مصونيت بخشي به مراكز حياتي، پايدارسازي مراكز حسّاس و استحكام بخشي در مراكز مهّم

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1398/04/10